GDT in actie voor Oekraïne

09 maart 2022 08:04

Ook wij willen door middel van een geldinzamelingsactie geld doneren aan giro 555.

Vanuit verschillende groepen zijn er al ideeën aangedragen door kinderen of zelfs al acties gestart. Het doet ons goed om te zien dat de kinderen betrokken zijn en zich graag willen inzetten om de mensen te helpen.

Één van deze ideeën is het inzamelen van lege statiegeldflessen.
In de aula zullen wij een grote zak/ bak plaatsen waar de lege flessen ingeleverd kunnen worden. Eind volgende week leveren wij deze flessen in bij de lokale supermarkten. Het bedrag wat wij hiermee ophalen doneren wij dan via giro 555.

Er zijn ook groepen die met elkaar een eigen actie willen opzetten. Bijvoorbeeld een sponsorloop, gebak verkopen enz. Hierover ontvangt u van de leerkracht meer informatie.

Naast onze schoolactie is het ook nog mogelijk om zelf via onze eigen pagina van giro 555 geld te doneren. Bijvoorbeeld als uw kind(eren) thuis een actie organiseren.

Wij hebben daarom een eigen GDT pagina aangemaakt via giro 555.
Via deze pagina kunnen wij het ingezamelde geld direct doneren.

Mocht u het leuk vinden om mee te helpen met de schoolactie en/ of de acties in de klas wilt u dit dan bij de leerkracht melden.
Alvast hartelijk dank!